I samband med årets terminsavslutning för knattar och barn & ungdomar inför vi lite nya rutiner för graderingar. Läs mer om hur det nya systemet fungerar.

I nästa vecka graderas alla knattar (6-8 år) på sin respektive träningstid (mån eller ons 16.30). Knattarna får då ett streck på sitt bälte samt lite avslutnings popcorn och graderingen kostar inget extra. Barn & ungdomar graderas lördag den 16:e december och den graderingen kostar 200 kr, bälte ingår. Vi har även ett obligatoriskt föräldrarmöte mellan graderingarna, se tiderna nedan.

Vi har under en tid omarbetat graderingsstrukturen för bälten för knattar och barn & ungdomar som tränar jiu-jitsu för att bättre anpassa oss till internationella regler och tävlingar samt ge en bättre träningsprogression över tiden från knatte till vuxen träningen. Graderingarna i Sport JJ följer Sport JJ systemet som tidigare, det vi har uppdaterat är att fastställa en övergångsgrad från Knatte till Sport JJ.

Du kan ladda ned den nya strukturen via denna länk.

Ladda ned den nya strukturen som en pdf

Följande gäller från denna termin:

  • Vi inför det gråa bältet efter det vita för knattarnas träningsgrupper samt för barnträningen i jiu-jitsu (BJJ)
  • Varje bälte innehåller tre stycken streck, det fjärde strecket byter färg på bältet
  • Alla bälten på knatte nivå samt för jiu-jitsu träningen måste vara med en svart markering längst ut på bältet där de vita graderingsstrecken tejpas
  • För att vara aktuell för ett nytt streck eller en ny grad är det minst 50% träningsnärvaro som gäller.
  • För ungdomar som tränar jiu-jitsu (bjj) inför vi ett grönt bälte med en svart rand i (detta då vissa ungdomar inte haft någon grad att träna mot innan de byter till vuxenträningen)
  • Graderingar för barn & ungdomarna kostar nu 200 kr per tillfälle och då ingår bältet!
  • Till sommarens graderingar kommer även knattarna att graderas på en lördag och ovan regler kommer då att gälla för dem
  • Vi avser att på sikt även samla alla vuxna jiu-jitsu fighters i samband med barnens gradering för en möjlighet att träna tillsammans och få en djupare insikt i hur graderingarna går till. Mer om detta till vårens graderingar.

Kostnad för barn & ungdomar

Barn & ungdom: 200 kronor (bältet ingår)

Alla pengar från graderingen går tillbaka till vår verksamhet så vi kan skicka barnen på läger och tävlingar. Avgiften betalas i receptionen från och med måndag 22/5 och fram till graderingsdagen.

Är du som förälder osäker på om ditt barn ska graderas, prata med instruktören i samband med passet.


Tider för graderingen den 16 december:

09.30
Dojon öppnar – se till att vara uppvärmd och klar i god tid innan er gradering startar.

10.00-11.30:
Gradering för Brasiliansk Jiu-Jitsu (barn & ungdom, alla utövare graderas)

Föräldrarmöte: 11.45-12.15
Mötet handlar om vårens verksamheter och tävlingar mm (Obligatoriskt för alla föräldrar)

12.15-13.30
Gradering för Sport JJ (barn & ungdomsgrupperna, alla kallade barn och ungdomar)


Se till att du har med dig alla skydd som behövs!

Vi har självklart fyllt på shopen med en massa nya roliga saker så ni kan handla dräkter, skydd och fika m.m

Välkommen att höra av dig till oss i receptionen vid frågor!