Ralf och Tony satte sig på planet till Las Vegas på Torsdags morgonen för att åka ned till Wand Fight team där James har varit i snart 3 månader. Ralf och Tony kommer att bo i samma hus som James och träna 2 pass om dagen. De kommer ned lagom i tid för att se James gå sin andra amatör MMA match.

Den 26 september går American Nationals Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2009 (världens längsta tävlingsnamn?) och Ralf och Tony kommer att ställa upp.

Både Ralf och Tony tränar med vårat MMA team och har som mål att tävla i shootfighting under hösten.

Nacka Dojo har som vanligt sponsrat våra hängivna fighters tränings och tävlingsresor.

Mera om deras resa kommer på deras bloggar

Ralfs profil

Tonys profil