Under Dynamix sommarläger anlitades produktionsbolaget kanal100 att dokumentera och göra en film om lägret och Dynamix verksamhet. Projektet är väldigt proffsigt med över 10 timmar filmat material under sex dagar. Allt är filmat med proofsutrustning och redigeringen sker nere i Malmö i Kanal 100s studio.

Den första filmen om sommarlägret är nu klar. Framöver kommer det att komma en film om Dynamix som organisation mm.

Ett erbjudande gick även ut till alla klubbar som tillhör Dynamix att de kunde beställa en film med träningsbilder och sedan får man filmen skräddarsydd med egna logotyper etc. De filmerna kommer att börja produceras inom kort.

Nacka Dojo hakade självklart på det erbjudandet och kommer att göra en reklamfilm om klubben, våra profiler och träningsbilder från vår lokal mm.

Se filmen om sommarlägret på Dynamix Fighting Sports site genom att klicka på logon (du behöver ha flash installerat)