Den DVD som vi producerat tillsammans med Dynamix är nu klar och går att köpa för 295 kr på klubben. Vi hoppas att alla som vill utveckla sin markkamp köper en kopia och samtidigt stödjer klubbens verksamhet. En perfekt julklapp till dig själv eller någon annan!

Dynamix BJJ concept är en instruktions DVD som är över 150 minuter lång och innehåller 70 olika tekniker från olika vinklar.

Innehåll:
– Uppvärmningsövningar
– Guard passeringar
– Submissions och escapes
– Svep
– Side control och knee on belly
– Mount och back grab
– North&south position
– Throws och takedowns
– Intervju med Marcelo ”Yogui” Santiago

Instruktörer:
Marcelo “Yogui” Santiago, 3:dan
Ricard Carneborn, brown belt
Martin Janson, brown belt

Återförsäljare och klubbledare inom Dynamix ombeds kontakta oss för offert på inköp