Hög tid att beställa sitt tävlingskort!

Kampsportare som planerar att tävla i Sverige i höst bör snarast beställa det nya obligatoriska tävlingskortet ifrån Svenska budo- och kampsportsförbundet (SB&K). Magnus Karlsson på förbundets kansli påpekar riskerna med att tävla utan, vilket är ett lagbrott som kan ge fängelse.

SB&K:s tävlingskort är obligatoriskt, inte endast för den tävlande själv. Om en tävling skulle hållas där deltagare saknar kortet, kan arrangörer, domare och coacher göra sig skyldiga till brott. Straffet kan uppgå till sex månaders fängelse.

Förbundet klarar av att tillverka 150 kort i veckan, men beräknar att minst 2000 medlemmar kommer behöva ett.

Information om tävlingskortet:
* Kortet kostar 300 kronor och gäller i fem år.
* Ansökan ska innehålla ansökningsformulär, foto, frankerat svarskuvert och en kopia på id-handling eller personbevis.
* Ju-jutsu, karate, kendo, kickboxning och wushu har tävlingslicenser som än så länge används parallellt med tävlingskortet. För att tävlas i dessa idrotter ska man alltså ha båda.

Tävlingsformer som kräver kort för deltagande:
All Style
Escrima
Ju-Jutsu
Karate – endast kumite
Kendo – ej kata
Kickboxning
Kyokushinkai
Naginata
Shootfighting
Wushu (sanshou)

Mer information på: http://www.budo.se/nytt2008/tavlingskort.shtml
Ännu mer information: http://www.budo.se/nytt2008/tavlingskort.shtml
Beställ ditt kort här: http://www.budo.se/forbundet/pdf/blanketter/tavlingskort_ansokan.pdf