Tyvärr har vi fått besked om att årets upplaga av ju-jutsutävlingen Swedish Open är inställd.

Detta är ett meddelande skrivet i våran gästbok av arrangörerna bakom Swedish Open:

Bäste jutsukaDet är med stor sorg vi tvingas meddela att Swedish Open 2007 är
inställt. Vi känner att vi är skyldiga de som sett fram emot den här
tävlingen en förklaring till varför den inte blir av. I egenskap av
arrangörer har vi ansträngt oss hårt och lagt mycket tid på att
genomföra diverse förbättringar sedan förra årets tävling; vi har bl.
a. delat upp junior- och seniortävlingarna på två dagar så att
juniorerna inte skulle behöva tävla så sent. Vi har också separerat
inregistreringen för att på alla sätt försöka korta ner väntetider och
få arrangemanget att löpa smidigt och snabbt. Vi har också varit på en
marknadsföringsresa i Turin för att sälja in tävlingen till så många
som möjligt på en internationell nivå.
Det finns flera anledningar utom vår kontroll till att vi tvingas att
ta detta beslut. Vår ambition var att genomföra en högklassig
internationell tävling med många tävlande från olika länder, en tävling
som skulle kunna fungera som en värdemätare inför världs- och
europamästerskapen på både junior- och seniorsidan. Vi hade utformat
tävlingen enligt internationella regler men fick sedan besked att
enligt direktiv från Kampsportsdelegationen är de viktklasser vi hade
tänkt använda inte var tillåtna enligt det svenska regelverket. Vi
ställdes alltså inför valet att genomföra en tävling som var antingen
olaglig i Sverige eller en som inte hade varit internationellt erkänd.
Med andra ord: hade vi valt det förra alternativet hade vi begått en
lagöverträdelse enligt de regler som gäller i Sverige, hade vi valt det
senare så hade de tävlande inte kunnat tillgodoräkna sig sina resultat
i internationella sammanhang. Vi hade också förutsett ett stort
arrangemang med många tävlande och till detta skulle krävas många
domare; vi fick tyvärr inte så många domare som vi hade förväntat oss
och med allt mindre tid kvar innan tävlingen skulle genomföras blev
situationen allt mer pressad.
Vi ville framför allt att vår tävling skulle hålla en hög kvalitet och
med de ursprungliga förutsättningarna trodde vi att detta skulle vara
möjligt. Men eftersom de nu rådde oenighet som vi inte var säkra på hur
vi skulle få en lösning på innan det var för sent att åtgärda, kändes
vi oss tvingade att redan nu ta beslutet om att ställa in. Vi ville
inte vänta längre eftersom det då hade varit omöjligt för de som redan
hade bokat in detta arrangemang att ändra sina planer. Genom att redan
idag onsdag den 29 augusti gå ut med detta ger vi berörda parter en
rimlig tidsfrist att lägga om sina planer, hade vi låtit saken bero
till nästa vecka hade detta inte varit möjligt.
Vi vill återigen beklaga att detta har skett och hoppas att vi har gett
en tillfredsställande förklaring. Vi vill tacka alla de som har ställt
upp och anmält sig: domarna, funktionärerna och inte minst de tävlande.
Tack också till alla som lagt ner tid och energi på att organisera
tävlingen.
Vi hoppas att detta inte kommer att avskräcka någon från att anmäla sig
till framtida arrangemang utan att vi kommer att få träffa er alla
snart igen under lyckligare omständigheter.
Mvh