SCHEMA FÖR HELGEN:

Lördag – Vitbälten, alla viktklasser och öppna. Svartbälten, öppna.
Söndag – Blå-, lila-, och brunbälten, alla viktklasser och öppna.

Viktigt: Eftersom tävlingen följer CBJJs officiella regler är endast gier i färgerna blå, vit och svart tillåtna. Dessutom är det inte tillåtet med patchar på armar och ben på gin.

 

 
NACKA DOJO FIGHTERS:

VITBÄLTEN – KVINNOR

Leve 64.0 kg
Helena Hugosson, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

VITBÄLTEN – MÄN

Pena 70.0 kg

Viktor Hällegerd Stark, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Leve 76.0 kg
Nukoon Chunokun, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)
Fernando Munoz, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)
Kursad Orhan, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Médio 82.3 kg
Michael Alpäng, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja) Struken pga av jobb förhinder
Magnus Goldenson, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)
Göran Axelsson, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)
Gustaf Aldén, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)
Christopher Rangne, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Meio-Pesado 88.3 kg
Erik Gustafsson, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Pesado 94.3 kg
Tulle Edman, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)
Christopher Lee Klockare, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)
Mikael Thunman, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

BLÅ BÄLTEN- KVINNOR

Pena -58.3 kg
Linda Lindström, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Leve 64.0 kg
Sara Svensson, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Meio-Pesado 69.0+ kg
Martina Gramenius, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

BLÅ BÄLTEN – MÄN

Pena 70.0 kg
Joakim Vistam, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Leve 76.0 kg
Ralf Carneborn, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Médio 82.3 kg
Gabriel Blomberg, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)
Nicklas Chachalatos, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

Meio-Pesado 88.3 kg
Andreas Gaugl, Nacka Dojo/Team Sport Ju-Jutsu (Ja)

(JA) innebär att de är anmälda i den öppna viktklassen.En fullständig lista över vilka som är anmälda till tävlingen hittar du på eventsiten.

Vi hoppas på ett massivt läktarstöd från alla medlemmar på Nacka Dojo!