Nacka Dojo har synts väldigt flitigt i media den sista tiden, ett resultat av framgångsrikt tävlande och ett bra arbete av vår PR ansvarige Lars Pyk.I tidningen Budo Magazine som bifogas till Fighter Magazine numera finns en stor artikel om Linda Lindström och hennes framgångar under året. Artikeln visar när Linda och Sara Svensson tränar på dojon.

Fighter Magazine har även valt ut årets bästa fighter i olika kampsporter och där är Linda utvald som framgångsrikaste Ju-jutsu fighter under året!

 
I Fighter Magazine finns även en stor artikel om Therese Alshammar och hennes träning med Ricard på Nacka Dojo. Artikeln handlar om hur Therese med hjälp av kampsporten får möjlighet till explosiv och varierad träning. Ricard har funnits med i Therese satsning i ca 2 år och kör slag och spark träning och fysträning i de perioder då det passar in i Therese intensiva schema.