Vi är jätteglada över att ha fått fortsatt stöd i vårat projekt att öppna upp för fler medlemmar och samarbeta med skolorna. Tack vare bidraget kan vi fortsätta den satsningen.

 
Stort tack till B&KF och RF!