I samband med vårt sommarläger så graderades ett gäng med fighters från vår klubb till nya bälten i BJJ. Linda Lindström och Michael Alpäng graderades till svartbälte!

gradering tillsamns2

  • Daniel Roos, Dick Klingemo, Mehdi Rahdsham och Lotta Alpäng blev graderade till blått.
  • Johanna Sand, Jenny Lundberg (ej med på bilden), Rasmus Nolbratt, Henrik Karseland och Kristian Sjöberg graderades till lilla.
  • Nicklas Chachalatos fick brunt.

Linda Lindström och Michael Alpäng graderades efter många år på mattan till svartbälte av Ricard och Ralf.

Linda Svart

Micke Svart

Ralf graderades till första graden av svart utav Eduardo Teta Rios (även Martin Janson från Stenungsund graderades och han fick 2:a graden av svart).

Ralf streck

Stort grattis från hela klubben!