Alla seniorer som har planerat att tävla i höst i Ju-Jutsu eller Shootfighting måste omgående skicka in en ansökan till Budoförbundets kansli om ett tävlingskort. Om inte detta görs kommer ni inte att hinna få kortet i tid till höstsäsongen och kan då INTE tävla.Alla ansökningshandlingar mm hittar du på denna sida 
Alla tävlanden från Nacka Dojo ansvarar själva för att skicka in sin ansökan och betala avgiften och se till att ni har ett giltigt tävlingskort.

Från och med den första augusti 2008 så kommer ett nytt tävlingskort att vara obligatorisk inom SB&K för alla tävlande under samtliga sanktionerade tävlingar vars regelverk är tillståndspliktiga enligt Kampsportsdelegationens beslut, och lagen (2006:1006). Tävlingskortet kostar 300 kr och gäller i fem (5) år.

Kortet kommer se ut och fungera som ett ID-kort för tävlingar, med personuppgifter, bild och en magnetremsa. Kortet måste uppvisas i samband med invägning, och återfås efter tävlingen. Medlemar i förbundet kommer inte tillåtas tävla utan ett giltigt kort med sig.

www.budo.se


Mera information om det nya tävlingskortet:

Fastställd av förbundsstyrelsen den 18 november 2007

Avgift och giltighet
Tävlingskortet kostar 300 kr och gäller i fem (5) år.
Förlorad kort makuleras i registret och nytt görs med nytt nr. mot en avgift på 400 kr.

Ansökan
Den tävlande betalar in avgiften på SB&K: s konto och anger namn och personnummer.
Dessutom skickar den tävlande in en ansökan om tävlingskortet som innehåller:

• Namn
• Personnummer
• Telefonnummer/mobilnummer
• Adress
• Klubb
• Foto (passfoto som vi scannar in, alt. skickar in bild i jpg format)
• Kopia av fotolegitimation (pass, körkort, id-kort)
• Adresserat svarskuvert

Uppgifterna matas in i databasen.

Korttillverkning

Kortet kommer att innehålla följande information:

• Namn
• Personnummer
• Foto
• Kortnummer
• Streckkod och magnetremsa där person- och licensnummer registreras.
• GiltighetstidKontroll av tävlande

Varje tävlande måste ha ett giltigt tävlingskort för att få tävla.

Insamling av kortet

Arrangören skall ta kortet innan den tävlande går match enligt följande alternativ:

1. Den tävlande lämnar ifrån sig kortet vid invägningen och får tillbaka den efter tävlingen.
2. Den tävlande lämnar ifrån sig kortet till sekretariatet inför varje match och får tillbaka det direkt efter matchen.

Arrangörens ansvar vid avstängning av utövare

Tävlingsarrangören skall skicka tävlingskortet tillsammans med en rapport till kansliet.

Kansliets ansvar vid avstängning av utövare

Kansliet registrerar den tävlande i databasen och behåller tävlingskortet under avstängningsperioden. Vid avstängningsperioden slut, skickar kansliet tillbaka kortet till den tävlande.