SMMAF bildades den 27 Mars och eftersom vi har MMA som en av våra träningsformer har vi blivit tillfrågade om ett medlemsskap vilket vi har tackat ja till. För klubben innebär det ingen förändring mer än att vi är del i en framtida satsning att få MMA mera accepterat och att länsstyrelsen skall bevilja tävlingar i MMA i framtiden.
 
Läs mer om denna nyhet på Fighter Magazine.