Årsmötet var inte så välbesökt vilket vi tolkar som att alla är nöjda med hur verksamheten bedrivs (det fina vädret kan också ha bidragit till den låga uppslutningen).
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2006 och den ekonomiska rapporten godkändes efter att revisorn Siv Amberg lämnat sin rapport.

Styrelsen omvaldes på alla poster och ser ut enligt följande fram till nästa årsmöte:

 
Ingemar Sköld, ordförande
Mia Lundblad, kassör
Ola Lanteli, sekreterare
Ricard Carneborn, ledamot
Andreas Gaugl, ledamot

Revisor: Siv Amberg
Valberedning: Lars Johansson