Lars kommer att jobba mot våra större tidningar i landet och förse dem med material om Nacka Dojos verksamheter.

Besök PRAT PR

Nu närmast jobbar Lars för att förse tidningarna med information om Swedish Open och vår resa med över 30 fighters dit.