Detta projekt vänder sig till alla som är uttagna i något av våra tävlingsteam och som tävlar aktivt. Anmälan görs på listan som sitter på anslagstavlan. Anmälan måste göras senast den 22 April. Maxanatalet som kommer att testas är 10 st. Om fler anmäler sig än 10 kommer vi att göra en selektering utifrån träningsdos och nivå.

Bakgrund:
Inom våra tävlingsteam finns mycket talang men många unga fighters som behöver hjälp att få ”bitarna på plats”. Vidare finns en viss diskrepans mellan ambition och faktisk träning och detta ska vi försöka ta bort.

Syfte:
Projektet har som syfte att lyfta alla Team Nacka fighters träning och kunskap på ett individuellt plan när det gäller sin teknik, kost och styrketräning.

Metoder för:

Video:
Att via videoanalys i dataprogrammet Dartfish bryta ned deras teknik i slag och spark.
Tekniker som skall filmas är Gyaku tski och Mawashi geri (gäller endast Team Nacka SJJ)

Nutrition:
Att via kostregistering i fyra dagar och anamnnes undersöka de aktivas kostvanor.
Materialet förs sedan in i programmet Hälsovakten och presenteras för de aktiva med råd om förbättringar.

Testresultat:
De uttagna kommer att genomföra vårat testpaket och får sedan en sammanställd styrkeprofil utifrån tidigare tester.

Styrketräning:
Utbilda alla deltagare i grundläggande styrketräningsteknik.

Följande basövningar skall behärskas:
Skivstång: Marklyft, Frivändningar, Knäböj, Chins
Kettlebells: Clean (frivändning), Swings, Turkish get up

Dokumentation:
Allt material dokumenteras i programmet Sporthit och Hälsovakten. Videomaterial sparas på hårddisk för framtida bruk.

Slutrapport:
Vid praktikens slut redovisas allt material till de aktiva vid ett personligt möte som bokas in redan vid starten av projektet.