För alla medlemmar, både vuxna och barn&ungdomar gäller följande:

1. På den gruppbekräftelse du fått via mail eller i brevlådan, skriv i eller stryk grupper så att den överensstämmer med hur du planerar att träna.

 
2.  Bekräfta din plats i din grupp och ditt medlemsskap genom att lämna in lappen i receptionen i samband med ditt första träningspass.

Om vi inte får in din lapp och gruppen blir full så går platsen till de som lämnat in och bekräftat sitt medlemsskap och intresse. Senaste dagen för att avsluta sitt medlemskap för den här terminen är den 10 September.

Vi vill att du bekräftar din plats för att kunna hålla bra ordning i medlemssystemet och för att inte få för stora grupper.

Utskicket är på väg ut och kommer antingen till dig via din mail eller i brevlådan den här veckan.

Saknar vi någon uppgift till dig?
Har du tex ny mail adress eller nytt telefonnummer?

Använd adressändringsformuläret och uppdatera dina uppifter.