Ingemar Sköld

Ingemar Sköld

Ordförande

Ola Lanteli

Ola Lanteli

Sekreterare

Anders Nolbratt

Anders Nolbratt

Kassör

Joakim Vistam

Joakim Vistam

Ledamot

Ernst Fusser

Ernst Fusser

Ledamot

Ricard Carneborn

Ricard Carneborn

Ledamot

Charlotta Alpäng

Valberedning

Lotta är ordförande i valberedningen och letar efter kvinnor som vill engagera sig i styrelsearbetet.

Lars Johansson

Valberedning