Torsdag den 25 februari är det matchkväll och utbildning för alla som ska sitta i sekretariatet på Nordic BJJ Open. Vi startar klockan 18.00 med teori och håller sen på till 20.00

Nu på torsdag den 12:e arrangerar vi en matchkväll där alla som skall sitta i sekretariatet på NOC får möjlighet att öva. Vi startar klockan 18.00 i klubbrummet med teori och fortsätter sedan på mattan. Ena mattan kommer att vara avsedd för matchträning och den andra halvan är det vanlig träning på. Du som ska träna kan välja att prova gå en match eller delta på den vanliga träningen (vi kan inte garantera att alla får gå en match pga av tidsbrist)

Inför Nordic BJJ Open den 12-13 mars behöver vi fortfarande massor av hjälp och vi vill att DU som medlem ställer upp för klubben denna helg. Vi behöver allt från sekretariatspersonal till runners och mattbärare. Om du skall tävla så hjälper du till den dag eller tid du inte tävlar eller efter dina matcher. Om du inte ska tävla så jobbar du som crew.

Anmälan till att jobba på NOC görs i receptionen i den pärm som finns.