Under föreningens årsmöte för 2013 gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen är nu vald. Vidare godtog årsmötet styrelsens förslag på stadgeändringarna samt en liten höjning av våra avgifter från och med den 1 augusti 2014.

Årsmötet var relativt välbesökt och ordförande Ingemar Sköld valdes till mötet ordförande och tog oss igenom alla punkter med van hand. Verksamhetsberättelsen godkändes och vi konstaterade att flytten från Griffelvägen 17 påverkade oss en del i början på året för att sedan vända till en fantastisk uppgång så fort huset stod klart. Revisorerna hade inga anmärkningar på hur ekonomin har skötts och efter detta gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 2013. Nästa punkt var val av styrelseledamöter och valberedningen gav sina förslag och dessa accepterades av årsmötet. Sittande styrelse är kvar och de som var valbara för omval valdes på nytt. Nyval skedde för Ricard carneborn som varit adjunderad till styrelsemötena under 2013 men nu åter är med i styrelsen som ledamot. Vulle Dordevic valdes om som ordförande i valberedningen och Charlotta Alpäng valdes till ledamot. Mötet avslutades vid 20.00 och det gavs tid för frågor som inte rörde årsmötet utan vår verksamhet i stort.

Styrelsen tackar för förtroendet att leda vår förening ytterligare framåt och kommer att ha styrelsemöten varannan månad under året utöver dagliga samtal och mailkontakt gällande verksamheten.

– Här kan du hitta styrelsen för Nacka Dojo
– Här kan du ladda ned verksamhetsberättelsen
– Här kan du ladda ned revisonsberättelsen

De nya priserna hittar du i denna separata nyhet. Passa på att prissäkra ditt medlemskap till nuvarande priser! Detta gör du via receptionen.