Nacka Dojo kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2013. Mötet hålls i klubbrummet och alla medlemmar som erlagt medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 18 år är välkomna. Styrelsens förslag till årsmötet finns att läsa i denna nyhet.

Nacka Dojos styrelse föreslår följande att för årsmötet besluta:

1. Att från och med den 1 augusti 2014 höja avgifterna på våra träningskort enligt följande:
– Guldkortet på autogiro höjs från 333kr/månad till 369 kr/månad
– Silverkortet på autogiro höjs från 292kr/månad till 329 kr/månad
– Bronskortet på autogiro höjs från 250 kr/månad till 279 kr/månad
.
Övriga kort (barn & ungdomskort, årskort, obundna autogiron mm får en motsvarande höjning på mellan 8-10% och dessa priser presenteras innan den 1 augusti. Alla medlemmar som vill har möjlighet att prissäkra sina medlemskap genom att binda om sina befintliga avtal före den 1 augusti.
.
Styrelsens motivering:
Vi har inte höjt avgifterna på tre år och har fått ökade kostnader i samband med flytten till det betydligt större huset på Skuru Skolväg 2. För att klara driftskostnader anser styrelsen det nödvändigt att i förebyggande syfte för att säkra ekonomin höja avgifterna en aning. Vi har fortfarande väsentligt lägre avgifter än våra konkurrenter som tar mellan 550 och 700 kr/månaden för sina träningskort.
.
2. En stadgeändring i våra befintliga stadgar, som om årsmötet godkänner dessa, skall gälla från och med årsmötet 2015.
– Styrelsen föreslår att sänka rösträtten på årsmötet från 18 år till 15 år
– Styrelsen föreslår en förändring i hur styrelsens medlemmar väljs på årsmötet för att skapa stabilitet i styrelsearbetet (se paragraf 21 i det nya stadgeförslaget)
.
Styrelsens motivering:
Vi vill att vår förening skall inkludera så många ungdomar som möjligt och att de ges möjlighet att påverka och engagera sig och föreslår därför att ålderns för att rösta om föreningens verksamhet sänks till 15 år från 18 år. För att fortsätta bedriva ett stabilt styrelsearbete föreslår styrelsen att medlemmarna i styrelsen väljs enligt en ny turordning enligt paragraf 21 i det nya stadgeförslaget.Denna information kommer även att mailas ut till alla medlemmar samt sättas upp på anslagstavlan i trapphuset. Valberedningens förslag till årsmötet presenteras på anslagstavlan senast en vecka innan mötet.

 

Välkommen!