Vi ändrar rutinerna för hur du som söker bidrag för tävlingar och läger ska gå tillväga

Om du åker på en tävling eller ett läger så kan du söka bidrag från klubben för dina utgifter. Vi försöker att hjälpa alla våra medlemmar så mycket vi kan och så mycket som vår ekonomi tillåter. För att underlätta administrationen av bidragsansökningarna så ändrar vi till följande modell.

1. Lämna in din ansökan om bidrag tillsammans med de kvitton du söker pengar för, efter tävlingen. Vi tar inte emot några ansökningar som saknar kvitton. Du behöver ha kvitto som täcker det belopp du söker.

2. Om du har utlägg för bensinkostnader ska du skriva en reseräkning och där skriva i antal mil du kört.

Använd från och med nu budokampsport förbundets formulär för att söka bidrag och reseersättningar.
Vi uppmuntrar alla våra medemmar att åka på tävlingar och läger och påminner om att ALLA kan söka bidrag för aktiviteter som bidrar till att du som utövare utvecklas och kan ge tillbaka dina kunskaper och erfarenheter på träningarna.