Onsdagen den 10 april håller vi årsmöte för verksamhetsåret 2012. Årsmötet startar 19.00 och hålls i våra lokaler på Skuru Skolväg 2.


Samtliga medlemmar som betalat medlemsavgiften är välkomna och är röstberättigade.

 

 

ÅRSMÖTE FÖR NACKA DOJO IF – 2012

Onsdagen den 10 April klockan 19.00

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av justeringsman tillika rösträknare
7. Styrelsens förslag till årsmötet
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk rapport
10. Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2012
11. Val av styrelseordförande för 2013
– Val av kassör
– Val av sekreterare
– Val av ledamöter
– Val av revisor
12. Val av valberedning för året 2013
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

 

Välkommen!