Lördag den 15 dec är det avslutning och gradering för samtliga Sport Ju-Jutsu-grupper. Barn och ungdomsgruppen i BJJ graderar på sin träningstid fredagen den 14/12 klockan 16.45
Tider för SJJ-graderingen:

Lördagen den 15 december är det avslutning och gradering för samtliga Sport Ju-Jutsugrupper.
Tider för graderingen:

Barn & ungdom:

09.30: Dojon öppnar – se till att vara uppvärmd och klar i god tid innan er gradering startar.
10.00-11.15 Till gult bälte, barn & ungdomar
11.30-12.45 Till orange, grönt, blått och brunt bälte, barn & ungdomar

13.00-13.30
Styrelsen informerar om framtiden för Nacka Dojo i de nya lokalerna. Samtliga medlemmar och föräldrar är välkomna.

Vuxna

14.00-15.30

Se till att du har med dig alla skydd!

Kostnad
Barn & ungdom – 50 kronor
Vuxen – 150 kronor
Avgiften betalas på plats i receptionen.

Vi kommer att ha vår shop öppen så ni kan handla dräkter, skydd och fika.

Graderingskrav
Till gult bälte tränar man minst 1 termin.
Till orange bälte tränar man minst 1 termin från den senaste graderingen.
Till grönt bälte tränar man minst 2 terminer från den senaste graderingen.
Till blåt bälte tränar man minst 3 terminer från den senaste graderingen.

Till brunt bälte tränar man minst 4 terminer från den senaste graderingen.

Anmälan till graderingen görs via din instruktör i receptionen