Då vi till det förra planerade årsmötet hade missat att skicka ut styrelsens förslag till årsmötet valde vi att bordlägga årsmötet till detta nya datum.

Styrelsens förslag till årsmötet:

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgifterna. Vi har inte höjt några avgifter sedan 2008 men har fått ökade utgifter i form av personalkostander samt fortsatta investeringar i lokalen samt bidrag till tävlanden. För att kunna fortsätta hålla en hög nivå på vår verksamhet behöver vi öka intäkterna. Vid en jämförelse med liknande klubbar ligger deras priser 20% högre eller mer, över vår priser. Vårat utbud är dock betydligt större med öppettider dagtid, bättre lokaler och en större total service i form av försäljning, träningsläger för våra medlemmar, bidrag till resor etc.

Styrelsen föreslår följande nya avgifter:

Vuxna (16år eller äldre)
4000 kr för årskort inkl sommarkort
2500 kr för halvårskort inkl sommarkort


Barn

2500 kr för årskort
1350 för halvårskort
Vi kommer även att införa autogiro betalningar som en möjlighet för vuxna.

Välkommen på årsmötet, vi bjuder på kaffe och fika.