Under helgen graderade över 120 medlemmar i sport ju-jutsu och brasiliansk jiu-jiutsu.
I Sport Ju-Jutsu graderar man under ett speficikt graderingstillfälle där man visar man upp sina färdigheter. Har du god närvaro under terminen och godkäns på graderingen graderas du till nästa grad.  Barn och ungdomar följer liksom vuxna graderingsordningen vitt-gult-orange-grönt-blått-brunt-svart. Man skiljer dock på barn/ungdomsbälte och vuxenbälte (mon och kyu). Barn och ungdomar kan maximalt nå brunt bälte.
 
Under höstterminenens sista fredagspass för barn och ungdomar som tränar brasiliansk jiu-jitsu graderade över 40 barn och ungdomar. Graderingssystemet för barn och ungdomar under 16 år graderar de som tränat med god närvaro under en hel termin med ett streck på sitt befintliga bälte. För de med extra bra utveckling och de som presterar bra på flera tävlingar graderas med två streck. Efter streck nummer fyra graderas man till en ny färg i ordningen vitt-gult-orange-grönt.
Extra uppmärksamhet fick Rasmus Nolbratt som av Ricard Carneborn med godkänande från Marcelo Yogi graderades till grönt bälte. 
Bilder från graderingen:
 

Graderade till gult bälte i sport ju-jutsu.
 

Graderade till orange bälte i sport ju-jutsu.
 

Graderade till grönt och blått bälte i sport ju-jutsu.
 

Trötta efter avslutad gradering för vuxna i sport ju-jutsu.
 
Gradering för vuxna i sport ju-jutsu.
 

Ricard höll i graderingen för barn och ungdomar i brasiliansk jiu-jitsu.


Streck- och bältesutdelning för de över 40 barn och undomar som graderat i brasiliansk jiu-jitsu.

Vårterminen drar igång igen den 16 januari!