Vi tvingas göra en mindre schemaändring på onsdagar på grund av ökad popularitet i ungdomsgrupperna. 

Tidigare har ungdomsgrupperna Box&Kick Jr och BJJ Barn&Ungdom delat på mattan 16.30-17.45. De båda grupperna har växt i antal och det går inte längre att dela på mattan. Detta innebär följande schemaändringar:

Box&Kick Jr: oförändrad (16.30-17.15)
BJJ Undom: 17.15 – 18.15
Box&Kick: 18.15 – 19.15
BJJ nyb: 19.15 – 20.30
SJJ:   20.30 – 21.45