Under Kristi Himmelsfärd, torsdag till fredag den 2-3 juni samt Måndag den 6 Juni är dojon stängd.