Nu på Söndag har vi våra återkommande uttagningar till våra team där alla som vill satsa på en aktiv tävlingskarriär är välkomna. Det som krävs för att komma och testa med chans på att bli uttagen är:

– Minst 6 månaders träning
– En aktiv tävlingskarriär (tävlar regelbundet under året)
– En hög ambition att tävla aktivt (har inte tävlat ännu men tränar för det)
– Tränar och tänker som en elitidrottare, varje dag, året runt
– Är beredd att satsa det som krävs för att nå våra och egna uppsatta mål.

Alla som vill få möjligheten att utvecklas maximalt tillsammans med likasinnande är välkomna Söndag den 23:e klockan 17.15.

Följande schema gäller:
17.15 – Träning (specifika moment ur idrotten och fysisk arbetsförmåga kommer att testas)
18.15 – Information från Team Nacka tränare
19.00 – Slut

I samband med denna uttagning kommer även TOP TEAM att presenteras.

Vi har under en längre tid arbetat med att göra om strukturen för våra tävlingsutövare och är nu klara med hur vi framöver kommer att organisera teamen.

För att kunna hjälpa våra utövare maximalt och ge dem som satsar hårdast de bästa förutsättningarna kommer vi att skapa ett top team med 2-3 personer från varje idrott. Dessa personer kommer att få mera individuell hjälp och även större ekonomisk hjälp. De som inte kommer med i top teamet kommer att finnas i något av våra team för respektive idrott.
 
 
 
Våra tre team har olika teamtränare som ansvarar för planeringen av säsongen och genomförandet av passen. Allt detta sker i samråd med Ricard som är huvudansvarig för alla teamen.

Team tränare:
Sport JJ: Ingemar Sköld, Linda Lindström, Marcus Eriksson
Brazilian JJ: Ricard Carneborn, Ralf Carneborn
MMA: Ricard Carneborn, Michael Alpäng

 
Som motionär kan man självklart tävla men man ingår inte i något team. Om man satsar på nästa nivå och har en aktiv tävlingssatsning så ingår man i något av våra team och syns med namn på team sidorna. Våra allra främsta utövare kommer att samlas i ett Top Team.

Följande kriterier gäller för att bli uttagen till Top Team:

– Elitnivå inom sin idrott
– Träningsdos på minst 9 timmar/vecka, 350 timmar per år. Både kampsport, kondition och styrketräning skall ingå i träningen.
– Tränar på det gemensamma passet på Torsdagar 19.30 samt det nya sparringpasset på Söndagar 17.15.
– Tydlig träningsplanering över ett (1) eller flera år
– Skriver träningsdagbok (shapelink eller på papper)
– Uttalad elitsatsning på alla plan (fysiskt, psykiskt och socialt)
– Tävlar regelbundet på nationell och internationell nivå
– Deltar på Fightcamp 2ggr per år, Sommarläger 1ggr per år
– Instruerar på klubben och/eller hjälper till vid arrangemang (Nordic Cup mm)

Detta gäller för att behålla sin plats:

– Visar resultat på tävlingar
– Tränar enligt planeringen och utan uppehåll
– Kan visa statistik för sin träning
– Tävlar regelbundet på nationell och internationell nivå
– Deltar på de läger och aktiviteter som bestäms för teamet
– Instruerar på klubben och/eller hjälper till vid arrangemang

Nacka Dojo erbjuder Top Team uttagna följande:

 
– Individuell planering (styrka, kondition, årsplanering)
– Hjälp med att komma igång med träningsdagbok
– Sponsorkläder från SBI 1ggr/år
– Ekonomisk hjälp för att kunna tävla regelbundet (max 15000 kr/fighter/år)
– Gratis Fightcamp, halva avg