Under Dynamix sommarläger graderades Ingemar Sköld tilll 9:e dan i Sport Ju-Jutsu av Riksgraderingskommitén inom Dynamix.

Graden bekräftades och överlämnades av RGK och Bertrand Amoussou (Fra), 3 faldig världsmästare i Ju-Jutsu och en internationellt välkänd utövare med bla 5 dan i Judo. Bertrand träffade Ingemar första gången 1994 och de har under åren träffats och tränat för och med varandra. Bertrand höll vid ceremonin ett kort tal om Ingemar där han påpekade det unika i en så hög grad, det unika i Ingemar och att han var väldigt hedrad att han ombetts att bekräfta och överlämna graden.

Ingemar har tränat ju-jutsu sedan 1979 och i tävlade tidigt med stor framgång. Ingemar vann under sin karriär 5 EM guld, SM guld och avslutade med guld på DM i Stockholm. I början av 80 talet var han väldigt delaktig i att lägga grunden för ju-jutsuns stora utbredning i Norden genom att resa och instruera på klubbar i stort sett varannan helg. Ingemar har utan avbrott instruerat i 25 år på bla Påsklägret i Linköping, Norrlandslägret och hans egen skapelse Elitlägret. Ingemar har varit landslagscoach i flera omgångar och lett Sverige till dess största framgångar genom åren. 1997 startade Ingemar stilen Sport Ju-Jutsu och organisationen SJJ Scandinavia tillsammans med Ricard Carneborn. Organisationen bytte 2007 namn till Dynamix Fighting Sports och stilen Sport ju-jutsu är en av tre huvudinriktningar.

Ingemar har varit ordförande i Nacka Dojo sedan starten 1982 och vi är oerhört stolta och glada att han har fått denna grad och att han fortfarande bidrar med sitt stora kunnande på mattan som instruktör för knattarna till våra tävlande och i föreningsarbetet som ordförande.

Stort grattis Ingemar från hela klubben!


Ingemar Sköld (1953-02-01) graderad till 9:e dan i Sport Ju-Jutsu